GolftipsSwing

Een golfswing aanleren begint met het opbouwen van een goede basis namelijk de grip, houding en de balpositie. Als deze zaken al niet goed zijn dan zal je negatieve invloeden krijgen en manipuleren zal nodig zijn om de bal weg te slaan.

In het begin moet je de eerste lessen snel op elkaar laten opvolgen en veel oefenen. Ook als je al een behoorlijke swing hebt of een goede handicap hebt dan nog moet je je nog laten checken. De zogenaamde tiplessen zijn wel efficiŽnt en kunnen iemand snel helpen maar op termijn moet je dit toch anders benaderen.

"Bouw op". Spelniveau naar boven krijgen is swingniveau verbeteren, de grote spieren het werk laten doen in plaats van de kleine spieren, het spiergeheugen trainen door herhaaldelijk de zelfde bewegingen te oefenen. Helaas laat ons spiergeheugen ons snel in de steek dus veel geduld hebben, investeren in tijd en techniek en ongeacht het niveau u hebt, laat om de 3 Ė 4 weken uw swing controleren, dit kan wonderen doen.

Daar golf veel met gevoel te maken heeft zijn we dan ook geneigd om ons gevoel te veel de vrije loop te geven en daar bedoel ik mee dat een positief gevoel/aanvoelen helemaal verkeerd kan zijn naar de techniek toe en dat een negatief gevoel/aanvoelen perfect kan zijn naar de techniek toe. Wat is dan de conclusie wat niet goed aanvoelt zal wel verkeerd zijn en wat goed aanvoelt zal wel perfect zijn. Maar het minder prettige gevoel zal zijn tijd nodig hebben om naar een goed aanvoelend patroon over te gaan en die dan later in uw routines zal opgenomen worden. Dit is dan ook het argument dat u les moet nemen zodat uw professional u op deze zaken kan wijzen.

Naar bovenOplijnen

Hoe dikwijls slaan we een zeer mooie bal, maar helaas niet in de goede richting. De meeste mensen gaan dan meteen zoeken in hun techniek om de bal bij de volgende slag wel in de goede richting te krijgen. Maar helaas is er in de techniek niets te zoeken, maar stond je alleen niet goed opgelijnd. Want golf is niet alleen hoe ver moet ik nog, maar ook waar ga ik de bal naartoe slaan.

Hoe ga je oplijnen?

Je gaat een paar meter achter de bal staan, je bepaalt een punt in de verte waar je naartoe wilt slaan en vervolgens zoek je een puntje voorbij de bal dat in dezelfde lijn ligt als het punt dat je gekozen hebt in de verte. Het puntje voorbij de bal tussen de 2 a 3 meter nemen. Als je dat punt hebt, dan plaats je achter de bal je clubhoofd in de lijn van het gekozen puntje en dan ga je je lichaam plaatsen haaks op je clubhoofd. Je clubhoofd wijst naar het doel en niet je voeten of schouderlijn. Als je voeten of schouders naar het doel staan, dan zal de bal teveel naar rechts vliegen of je zult met je handen onbewust de richting proberen te corrigeren. Vanuit een slechte oplijning kunnen op termijn zeer veel swingfouten ontstaan. Trucjes zoals een club langs je lichaam houden is een visueel bedrog. Ga te werk zoals ik hierboven heb uitgelegd. Zie een spoorlijn, de 2 rails lopen parallel aan elkaar en zo moet je je oplijnen aanzien. Clubhoofd op het voorste spoor en je lichaam op het achterste spoor. Lukt het je niet dan help ik je hier gaarne mee.

Naar bovenPutting techniek

Hoe dikwijls horen we niet "ik heb slecht gespeeld, net de buffer niet gehaald". Voor we deze dingen zeggen moeten we eerst ons rondje golf ontleden en onze zwakke punten naar voren halen. Meestal zullen we constateren dat we enkele slagen op de green hebben laten liggen. 18 holes par 72, 2x putten per green is al 36 slagen, oftewel de helft van de par. Begint u al in te zien hoe belangrijk putten is? Om goed te scoren moeten we dus proberen het aantal puts naar 28 tot 30 slagen per ronde terug te brengen. Laten we daarom enkele tips over het putten aanhalen. Alles wat op de green gebeurd moet bij herhaling uitgevoerd worden met meer precisie dan bij andere slagen omdat er minder ruimte is voor fouten. Daarom zullen we de bal steeds op dezelfde manier moeten raken. Putten bestaat voor 90% uit gevoel en 10% uit techniek. Techniek is makkelijk aan te leren, gevoel aanleren is moeilijker maar een goede techniek leidt naar een goed gevoel.

Laten we het hebben over twee belangrijke dingen: 1) het versnellen en 2) raken van de bal met het hart van de putter (de sweet spot) versnellen wil zeggen dat de putter bij het contact met de bal vaart meerdert in plaats van mindert. Men moet door de bal heen slaan en niet tegen de bal aanslaan. Hoe dikwijls horen we niet dat de ene green rolt en de andere green niet? De oorzaak ligt niet bij de greens maar bij u zelf omdat u de bal niet in de sweet spot van de putter raakt. Indien u de bal steeds in de sweet spot raakt zal uw gevoel voor afstand toenemen. De sweet spot is meestal herkenbaar aan de bovenkant van uw clubhoofd. Indien u geen streepje op uw putter heeft staan kan ik de plaats daarvan voor u bepalen.

Nadat we de techniek van een constante slag hebben vastgelegd kunt u oefeningen doen om deze slag te pakken te krijgen en ook om een belangrijk deel van putten te leren: het gevoel, contact en oog voor afstand. Vergeet niet dat putten zeer persoonlijk is omdat de slag zo kort is dat er ruimte is voor verschil van techniek, maar de grondbeginselen zijn van elementair belang. Hou bij het oefenen van het putten ook goed in gedachte dat het resultaat niet onmiddellijk merkbaar zal zijn maar wel op termijn. Volhouden is de boodschap. Tel telkens na uw rondje het aantal puts en indien u niet onder de 36 puts kunt komen is er werk aan de winkel.

Naar bovenBunkershots

Een bunkerslag hoeft niet moeilijk te zijn als u maar de grondbeginselen van deze slag weet en deze regelmatig oefent. In een greenbunker proberen we meestal een hoge bal te slaan met weinig rol.

De meeste spelers benaderen de bal te veel van de binnenkant van de doellijn; daardoor ontstaan zeer onregelmatige slagen. Om de bal meer van buiten uit te benaderen gaan we met ons lichaam het volgende doen: als we het doel als 12.00 uur aanzien gaan we onze schouders en voetenlijn naar 11.00 uur laten wijzen en ons slagvlak naar 13.00 uur. Vanuit deze opstelling kunnen we makkelijk naar buiten toe opzwaaien; balpositie op de linkerhak en de handen iets voor de bal. Stand op schouderbreedte.

Opzwaai: schouders, armen en polsen in de lijn van de voeten verticaal opzwaaien, geen beweging in de benen.
Neerzwaai: vanuit de top de club en armen laten vallen, 2 cm voor de bal mikken vanuit de romp door de bal heen versnellen.
Eindswing: eindigen over de linkerschouder, rechterschouder naar doel toe.

Het klinkt in theorie misschien moeilijk, maar in de praktijk valt dit allemaal reuze mee.

Naar bovenHet slaan uit de rough

Slaan uit de rough is niet zo moeilijk.
Succesvol uit de rough slaan is een tweezijdig proces.
De 1e stap is mentaal:
Inschatten van de situatie, juiste clubkeuze, jezelf en de rough niet onderschatten en het juiste schot kiezen
De 2e stap is lichamelijk, technisch:
Het gekozen schot spelen met kracht en fijnheid.

Vele amateurs komen er niet zonder kleerscheuren vanaf wanneer hun teeshot in de rough beland; ze nemen een ijzer 3 of 4 ter hand i.p.v. een ijzer 7 of 8 en weten golftechnisch niet hoe te handelen. Bij deze hoop ik u te kunnen helpen met het maken van de juiste keuze. Als we een normale slag uitvoeren, benadert de club de bal van binnen naar buiten; indien we dit vanuit het lange gras in de rough zouden doen krijgt het gras echter teveel invloed op het clubhoofd waardoor de clubface dicht zal slaan met als gevolg een ongecontroleerde slag.

Wat te doen?
Om te voorkomen dat het gras teveel invloed op de club zal hebben moeten we proberen steiler in de bal te komen en een beetje out-side-in te swingen.

Hoe?

  • Ga wat dichter op de bal staan en speel de bal wat meer vanuit het midden rechts om zo steiler te gaan swingen.
  • Neem de club wat korter vast en knijp in de laatste 3 vingers van uw linkerhand om wat meer controle te krijgen bij de impact.
  • Het lichaamsgewicht wat meer op links plaatsen en daar gedurende de ganse swing laten blijven om de swing wat meer up en down te laten gaan.

Probeer deze drie punten eerst uit op de oefenhole alvorens dit op de baan te proberen. Indien het niet lukt, raadpleeg mij en ik zal u met alle plezier helpen.

Naar boven